تحقیقات و مشاوره بازاریابی

مشاوره با شرکت های برنامه ریز تبلیغاتی باعث تسریع در موفقیت کسب و کار خواهد شد پس هیچگاه از کنار آن ساده عبور نکنید. امروزه زندگی به شدت تحت نفوذ تبلیغات است. هر شهروند هزاره سوم در زندگی خود میلیونها آگهی میبیند.
آیا از خود پرسیده اید سهم شما از این آگهی ها چیست؟
راه رسیدن به موفقیت در هر حرفه ای نحوه تبلیغات و ایجاد رابطه با مشتریان است. بدون تردید حضور در بازار های رقابتی جز با شناخت رقبا و مشتریان و برنامه ریزی صحیح برای حفظ و توسعه ممکن نخواهد بود.
گروه تبلیغاتی آمون با تکیه بر دانش، تجربه، اطلاعات مختلف و اصول علمی، جریان تبلیغاتی را به بهترین نحوه ممکن سازماندهی می نماید. بدین لحاظ واحد بازاریابی آمون نسبت به جمع آوری کلیه اطلاعات تخصصی مورد نیاز از جمله تحقیقات بازار، شناسایی رقبا و برنامه ریزی سیستماتیک و ارائه مشاوره تخصصی در خصوص استراتژی بازاریابی مبادرت ورزیده است.
همچنین با ارائه متدهای نوین جهت فروش بهتر و برنامه ریزی تبلیغاتی جهت هدفمندتر بودن پروژه فروش و تبلیغات در زمینه های آموزش، فروش محصولات، کسب اعتبار، معرفی نام برند و بسیاری موارد دیگر می تواند راهگشای بسیاری از بن بست های فکری مشتریان خود باشد.

هدف از تشكيل واحد مشاوره تبليغات

بررسی

01

بررسی و شناخت نقاط نفوذ به بازار هدف

انتخاب

02

انتخاب و اجراي طرح های متناسب با خواست مشتری و نیاز بازار

ماندگاری

03

شناخت راه های موثر در تداوم و ماندگاری نفوذ تبلیغاتی

بالا