طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی

شرکتها و سازمانهایی که به صورت دائمی برنامه‌های تبلیغاتی گسترده اجرا می‌کنند معمولاً به تدریج به اثربخشی نسبی رسانه ها و تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف پی می‌برند. اما شرکتها و سازمانهایی که تجربه قبلی ندارند یا به سازمانهای طراح کمپین تبلیغاتی به صورت مطلق اعتماد نمی‌کنند عموماً در معرض یک خطر جدی هستند. هر کمپین تبلیغاتی چه کوچک باشد یا بزرگ، مسیر مشابهی را طی می‌کند. کمپین تبلیغاتی لزوما اقدامی بزرگ با بودجه‌ای عظیم نیست؛ حتی مجموعه‌ای ایمیل که طی یک ماه به گروهی از مشتریانتان می‌زنید، می‌تواند یک کمپین باشد.

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن را در مدیریت تبلیغات، “برنامه جامع تبلیغاتی Advertising campaign” یا کمپین تبلیغاتی می گویند. اجرای هر “برنامه جامع تبلیغاتی توسط یک “گروه تبلیغاتی” که متشکل از یک کارشناس یا گروه که وظایف دفتر تبلیغاتی را به انجام می رساند، تدوین و انجام می گردد.

مراحل برنامه های تبلیغاتی براساس مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک

آزمایش و بازبینی پیش از انتشار نسخه

باید از شیوه های مختلف جهت تامین نظر مشتری و بازار هدف استفاده شود تا مشخص گردد که آیا از نسخه ها استقبال خواهد شد؟ و استقبال چگونه خواهد بود؟ همچنین در این مرحله، ممکن است برخی از امور مانند طراحی اولیه به مراحل قبلی بازگردانده و از نو اجرا شوند! نباید از برگشتن به مرحله اول هراسی داشت و همواره اجرای پروژه ای را در دست گرفت که از اثربخشی آن مطمئن هستیم.

برنامه ریزی برای گروه تولید نهایی

نسخه ها و دستورالعمل ها را باید به گروه تولید داد تا متون چاپ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، بیلبوردها، آگهی های پستی و پیامکی تولید یا به اجرا گذاشته شوند.

نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها

مسئولین و مشاوران تبلیغاتی باید بر اجرای صحیح برنامه نظارت داشته باشند تا مطابق نظر آن ها تبلیغات برای مخاطبان اکران شود. برخی جزئیات در خلال اجرای برنامه ها قابلیت تصمیم گیری می خواهند و باید بهترین تصمیم را در مورد آن ها اتخاذ نمود.

گروه تبلیغاتی آمون مشاور و مجری تبلیغات علمی در کشور بوده و همواره رضایت مشتریان را به عنوان اصل بنیادی خود در نظر می گیرد.

بالا